Rastrska – 2.naloga

 

 

Navodila: S pomočjo spletnega iskalnika poiščite slike formatov: gif, jpeg in png. Slike izberite tako, da bodo v enem primeru primerne za uporabljeni format in v drugem, da bi bilo za kodiranje izbrati kakšen drugi format. Predlagajte najustreznejši format in svojo razlago primerno utemeljite.

Format GIF
Slike formata GIF uporabljamo za tekst, animacije, slike z velikimi površinami iste barve in podobno, torej za preproste slike. Primer ustrezne uporabe tega formata je slika krogov spodaj. Uporabljena je samo modra barva in prosojnost. circle-primerno

 

 

 

 

 

Slika sonca pa se mi zdi neprimerna za uporabo formata GIF, saj je zelo veliko prelivanja barv, ki bi lahko lepše prišle do izraza ob uporabi kakšnega drugega formata na primer JPEG.

neprimerno

Format JPEG

Ustrezna uporaba tega formata je pri fotografijah realističnih scen, ki imajo neostre prehode med različnimi barvami. Primer tega je spodnja leva slika. Primer neustrezne uporabe tega formata pa je desna slika, ki ima velike površine iste barve in jasne prehode. Mislim, da bi bil ustreznejši format za desno sliko GIF.


Format PNG

To je format prihodnosti in ima zelo širok nabor barv. Primer primerne uporabe je slika na levi, neprimerne uporabe pa na desni. Za desno sliko bi bil primernejši format JPEG, saj je kvaliteta slike skoraj enaka kot pri PNG, le da zasede precej več prostora v formatu PNG.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s